Home / Werkwijze

Werkwijze

Wil je je aanmelden, dan is er in principe geen verwijzing nodig. Je kunt je aanmelden via de telefoon of mail. Na een aanmelding neem ik contact op voor een intake gesprek. Daarin bespreken wij de klachten, de hulpvraag, mijn werkwijze en geef ik praktische informatie. Aan de hand daarvan maken we een behandelplan en kunnen we starten met de behandeling.

Standaard PMT traject 8 – 14 sessies
Psychomotorische therapie is een relatief kortdurende behandelmethode. Een standaard PMT traject van 8 – 14 sessies is vaak voldoende om een veranderproces in gang te zetten. Mijn meest gebruikelijke behandelfrequentie is 1 sessie per 2 weken.

Verlengd PMT traject
Door uiteenlopende redenen, kunnen gewenste doelstellingen niet altijd gehaald worden in 8 – 14 sessies. Gedurende een standaard PMT traject, kan het advies gegeven worden om het traject te verlengen en/of de behandelfrequentie van de sessies te verhogen naar bijvoorbeeld 1x per week. In overleg met elkaar bepalen we of het traject daadwerkelijk verlengd wordt.

Terugkomsessies
Er is bij veel mensen behoefte om na een PMT traject af en toe terug te komen om een reeds in gang gezette ontwikkeling verder te verankeren. Ook kan een terugkomsessie waardevol zijn bij een tijdelijke terugval. Één of meerdere terugkomsessies kunnen vaak op korte termijn ingepland worden. Je wordt niet opnieuw op de wachtlijst geplaatst.

Algemene voorwaarden PMTbyMarlijn 18-05-2022

PMTbyMarlijn privacyreglement