Home / Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

PMT is letterlijk doen en ervaren in plaats van erover praten. Het leent zich prima om situaties te creëren waarbinnen je letterlijk kunt ontdekken en ervaren wat je anders wilt kunnen. Daarnaast biedt het direct mogelijkheden om te oefenen hoe je dit dan anders kunt doen.

Als je klachten of problemen niet (alleen) door gesprekken of medicatie, maar op een actieve, praktische en ervaringsgerichte manier wilt aanpakken, dan is PMT iets voor jou!

PMT is een hulpverleningsvorm voor mensen met psychische klachten, waarbij in de behandeling gebruik wordt gemaakt van beweging, lichaamssignalen en lichaamsbeleving. Door middel van eenvoudige oefeningen, bewegingsvormen of (sport)spelvormen en het bespreken daarvan krijg je meer zicht op klachten en op je gevoelens, gedachten en gedragspatronen. Daarnaast leer je door de oefeningen en bewegingsvormen het contact met anderen te verbeteren en daarmee klachten te verminderen. Psychomotorische therapie slaat de brug tussen denken, voelen en handelen. Psychomotorische therapie is bij uitstek geschikt bij klachten en problemen op het gebied van emotieregulatie, contact met het eigen gevoelsleven en zelfbeeld, omgaan met stress en verlies of op het gebied van sociaal functioneren. Afhankelijk van de hulpvraag of voorkeur kan PMT individueel, binnen het systeem of in groepsverband aangeboden worden.

Hierbij kan je denken aan hulpvragen m.b.t. de volgende klachten en problemen:

 • Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • Angstklachten
 • Klachten na trauma
 • Overbelasting klachten / overspannenheid / burn-out
 • Somberheidsklachten of depressieve klachten
 • Moeite om impulsief en agressief gedrag te beheersen of te reguleren
 • Onzekerheid of negatieve gedachten over jezelf en/of over je lichaam
 • Moeite met ervaren en/of uiten van gevoelens
 • Het gevoel vast te zitten op verschillende levensgebieden (werk, relatie, gezin, familie, rol als man / vrouw, financiën, ziekte, rouw, etc.)

De meest voorkomende behandeldoelen: 

 • Het versterken van de autonomie, assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfbeeld
 • Het reguleren en uiten van emoties, het reguleren van impulsen en agressie
 • Het leren voelen, bepalen, hanteren en aangeven van grenzen
 • Het contact maken met het eigen gevoelsleven en dit contact versterken
 • Het reguleren van spanning, reduceren van stress en het leren ontspannen
 • Het verbeteren van de lichaamsbeleving en het herkennen van lichaamssignalen
 • Het verwerken van verlieservaringen en ingrijpende veranderingen een plaats kunnen geven
 • Het verbeteren van de omgang met anderen en het verbeteren van het sociaal functioneren

PMT zou een meerwaarde kunnen zijn wanneer (eerdere) psychologische gesprekken en/of medicatie met bovenstaande klachten onvoldoende helpen of geholpen hebben.  En wanneer je verwacht dat een meer praktische lichaams- of bewegingsgerichte behandeling of training meer bij je past.