Home / Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Kennismaking

GRATIS

Een vrijblijvende telefonische kennismaking

 

Intake

€45,- per 60 minuten*

Een gesprek waarin wij bespreken wat ik voor je zou kunnen betekenen en je mag ervaren of PMT passend voor je is.

We bespreken jouw hulpvraag en maken aan de hand daarvan een passend behandelplan met doelen op.

Individuele PMT

€90,- per 60 minuten*

Aan de hand van verschillende werkvormen werken we aan jouw doelen. De behandeling zal in overleg regelmatig geavaleerd worden en waar nodig bijgesteld.

Groepsbehandeling

€50,- per 90 minuten (p.p)*

Binnen de groep gaan we ervaringsgericht aan de slag met verschillende werkvormen. Je ontwikkelt meer inzicht in je eigen hulpvraag en je oefent met nieuw gedrag. Het samen oefenen met anderen is fijn en geeft een gevoel niet alleen te zijn, een gevoel van herkenning en steun.

  • De tarieven zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging, gebruik van materiaal, tussentijds (mail)contact, overleg met betrokken disciplines en/of ouders.
  • Voor een (tussen)evaluatie wordt het tarief van een bijeenkomst gerekend.
  • Prijzen voor consulten binnen een ZPM kunnen verschillen van de particuliere prijzen.
  • Groepsbehandeling bestaat uit min. 3 personen en max. 6 personen.
  • PMT is vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen

Op verschillende manieren kan de therapie vergoed worden:

Psychomotorische therapie kan geheel worden vergoed als dit onderdeel is van een ZPM. Door gebruik te maken van een ZPM kunnen de kosten van psychomotorische therapie verantwoord worden aan jouw verzekering. Een ZPM kan enkel aangevraagd worden door erkende psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien je reeds in behandeling bent binnen de Specialistische GGZ kan psychomotorische therapie worden opgenomen in diezelfde behandeling.

Enkele zorgverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) de kosten. Het is voor jou belangrijk na te vragen of jouw zorgverzekering de beroepsvereniging FVB erkent. Wanneer deze beroepsverenigingen wordt erkend, is de vergoeding doorgaans via de alternatieve zorg geregeld. Deze vergoeding varieert van een deel van het sessietarief tot een bepaald max. bedrag dat jaarlijks kan worden aangesproken. Klik hier om alles te lezen over vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar.

In het geval van arbeidsgerelateerde problematiek kan men een beroep doen op de werkgever. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

Als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet (meer) vergoedt, kun je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
Indien je te weinig middelen hebt, bijv. in de bijstand zit en/of schulden hebt, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van jouw situatie. Je kunt zelf een beroep doen op het noodfonds. De therapeut zal dan, met jouw toestemming, gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, met welke frequentie en wat de kosten zijn. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan de therapeut.

Je kunt onderzoeken of je een beroep kan doen op de WLZ: Rijksoverheid WLZ.

Indien je een uitkering hebt via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reintegratie therapie’. Door cliënt zelf aan te vragen.

Als je psychische klachten hebt die te maken hebben met de oorlogservaringen van jouw ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog, kun je een tijdelijke vergoeding krijgen. Deze vergoeding heet de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (TVP). Vergoedt jouw zorgverzekeraar niet alle kosten van de psychotherapie? De Tvp vergoedt dan het bedrag dat je zelf moet bijbetalen.

Soms subsidieert de gemeente of een gemeentelijke instelling een project.

Wanneer vergoeding via de zorgverzekeraar, werkgever of vergoeding uit het ZPMis niet aan de orde is, kunt u ervoor kiezen een vaktherapeutische behandeling zelf te betalen. Gemaakte therapiekosten kunt u als bijzondere ziektekosten via de belasting terugvragen. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar: Belastingdienst