Home / Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking
Een psychomotorische behandelvorm kan effectief ingezet worden als enkelvoudige behandeling of als aanvulling op een verbale of medicamenteuze behandeling. In overleg kan besloten worden of deze aanvulling tegelijkertijd of als “stepped care” aangeboden moet worden. Mijn praktijk streeft naar laagdrempelige zorg, waarbij het aanbod goed op elkaar aansluit. Korte lijntjes zorgen vaak voor meer daadkracht en betere zorg, daardoor is overleg altijd mogelijk. PMTbyMarlijn werkt onder andere samen met:

            

   

Vaktherapie Bergen op Zoom
Samen met vaktherapeuten Anna Liem en Deirdre Desta vormt PMTbyMarlijn Vaktherapie BoZ. We werken nauw samen met verschillende psychologen praktijken en instellingen uit de buurt en merken dat dit een geweldige combinatie is.

Opdrachten

  • aug. 2019 – heden Wandelcoach, Liberi. Klik hier voor meer informatie.
  • apr. 2023 – jan. 2024 PMT aanbod binnen GIT-PD, De Viersprong, Bergen op Zoom.
  • jun. 2019 – sept. 2020 Waarneming, TA 2daagse deeltijd, De Viersprong, Halsteren.
  • apr. 2018 – aug. 2019 ZZP werkzaamheden voor Olyk Kindertherapie regio Zeeland.
  • nov. 2018 – feb. 2019 Waarneming, TA 2daagse deeltijd, De Viersprong, Halsteren.
  • dec. 2017- mrt. 2018 Waarneming, PAAZ, Amphia Ziekenhuis, Breda.