Home / Werkwijze / Behandeling

Behandeling

 • Een intake (gesprek) is een vast onderdeel van de behandeling.
 • Aan het begin wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • De eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats of de therapie jou of jouw kind op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 45 tot 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Binnen de behandeling zijn de oefeningen op eigen risico.Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO).
 • Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier.
 • Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.