Home / Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

PMT is letterlijk doen en ervaren in plaats van erover praten. Het leent zich prima om situaties te creëren waarbinnen je letterlijk kunt ontdekken en ervaren wat je anders wilt kunnen. Daarnaast biedt het direct mogelijkheden om te oefenen hoe je dit dan anders kunt doen.

Als je klachten of problemen niet (alleen) door gesprekken of medicatie, maar op een actieve, praktische en ervaringsgerichte manier wilt aanpakken, dan is PMT iets voor jou!

PMT is een hulpverleningsvorm voor mensen met psychische klachten, waarbij in de behandeling gebruik wordt gemaakt van beweging, lichaamssignalen en lichaamsbeleving. Door middel van eenvoudige oefeningen, bewegingsvormen of (sport)spelvormen en het bespreken daarvan krijg je meer zicht op klachten en op je gevoelens, gedachten en gedragspatronen. Daarnaast leer je door de oefeningen en bewegingsvormen het contact met anderen te verbeteren en daarmee klachten te verminderen. Psychomotorische therapie slaat de brug tussen denken, voelen en handelen. Psychomotorische therapie is bij uitstek geschikt bij klachten en problemen op het gebied van emotieregulatie, contact met het eigen gevoelsleven en zelfbeeld, omgaan met stress en verlies of op het gebied van sociaal functioneren. Afhankelijk van de hulpvraag of voorkeur kan PMT individueel, binnen het systeem of in groepsverband aangeboden worden.

Bij PMTbyMarlijn kan je onder andere terecht met een hulpvraag op het gebied van: 

  • Stress en/of spanning
  • Assertiviteit/ grenzen aangeven
  • Contact met en bewustzijn van het eigen lichaam
  • Zelfbeeld en lichaamsbeleving
  • Omgaan met emoties
  • Interactie met anderen

PMT zou een meerwaarde kunnen zijn wanneer (eerdere) psychologische gesprekken en/of medicatie met bovenstaande klachten onvoldoende helpen of geholpen hebben.  En wanneer je verwacht dat een meer praktische lichaams- of bewegingsgerichte behandeling of training meer bij je past.