Home / Werkwijze / Beroepsprofessionaliteit

Beroepsprofessionaliteit

  • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op de sites van de NVPMT en Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen.
  • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
  • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de website van de FVB.