Home / Werkwijze / Klachten

Klachten

  • Ik richt mij in de behandeling op het belang van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent of twijfels hebt. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Ik neem de vragen en twijfels serieus – vaak geeft het mij goede handvatten om de therapie verder te sturen. Als het niet helpt om de ontevredenheid of twijfels met mij te bespreken kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt u in de FVB folder over de klachtenregeling.