Home / Werkwijze / Kosten

Kosten

  • De kosten voor een standaard therapiesessie bedragen € 80,-. Dit bedrag kan afwijken per type behandeling; het tarief wordt voorafgaand de behandeling vastgesteld. BTW is niet van toepassing op PMT, aangezien dit sinds 2016 is vrijgesteld van BTW.
  • De kosten voor behandeling dienen binnen 28 dagen na factuurdatum betaald te worden en op de rekening van PMTbyMarlijn te staan. Als het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen is betaald, zal € 12,50 kosten in rekening worden gebracht en daarna 1% per maand. De behandeling wordt dan gestopt tot de betaling voldaan is.
  • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de NVPMT, aangesloten bij de FVB, geregistreerd is in het Register Vaktherapie en in het bezit is van een AGB-code.
  • Voor de betalingsverplichting aan PMTbyMarlijn maakt het niet uit of de verzekeraars, PGB of andere financiers al betaald hebben of zullen betalen.
  • De tarieven van behandelingen binnen de praktijk kunnen jaarlijks worden aangepast.
  • De facturen worden digitaal verstuurd. Mocht je de facturen liever op papier ontvangen, kan dit ook. De factuur kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
  • Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.